برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اصغر حاجیان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / پيرانشهر
پادگان محل خدمت : هنگ مرزی پیرانشهر
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / بناب
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۱۳۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

اینجانب به خاطر اینکه بیماری حساسیت فصلی دارم وبا تایید دکتر متخصص اب وهوا در رین بیماری موثر است وهم چنین تک فرزند پسر خانواده بوده وهمه ی کارهای خانه با بنده میباشد درخواست انتقالی از مرزبانی نیروی انتظامی به نیروی انتظامی دارم تا بتوانم بقیه خدمت مقدس سریازی را در شهر خودم بناب بگذرانم با سپاس فروان سرباز وظیفه مرز بانی انتظامی پیرانشهر اصغر حاجیان