برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اشکان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
استان محل خدمت : تهران / ورامين
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / ماكو
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 19اذر 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

هرجا مرزبازی قبوله