برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اشکان

نام : اشکان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / لردگان
پادگان محل خدمت : پاسگاه
استان درخواستی : لرستان / خرم آباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :