برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اشکان فتحی

نام : اشکان فتحی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : فرودگاه
استان درخواستی : کردستان / سنندج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند۹۷
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

سلام سنندجی ام تو همدان خدمت میکنم میخام برم سنندج اسمس و تلگرام در خدمتم