برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اشکان طالبیان

نام : اشکان طالبیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : اصفهان / نجف آباد
پادگان محل خدمت : دادگستری شهرستان نجف اباد
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :