برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اشکان ساکی حبیبی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
استان محل خدمت : بوشهر / كنگان
پادگان محل خدمت : پایگاه دریابانی کنگان
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :