برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اشکان دژبان

نام : اشکان دژبان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
استان محل خدمت : مازندران / چالوس
پادگان محل خدمت : مازندران مرزن اباد
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۹ ۲ ۱
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

به خاطر مشکلات شخصی فوری است شهرهای اردبیل هم باشه میام جام اینجا خوبه یه روز پست یه استراحت واسه بچه مازندران خیلی خوبه چون راهم دور است واسه همین