برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اشكان عندليبي

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : ستاد فرمانداري
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ٩٨
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

از محلات به اصفهان درخواست جابجايي دارم