برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اشكان آذرگون

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : تيپ ٣٤٦ مهاباد
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ٤
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :