برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اسماعیل رسولی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / سر دشت
پادگان محل خدمت : پاسگاه کانی زرد
استان درخواستی : کرمانشاه / قصر شيرين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :