برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

استوار دوم محمد نقی زاده پ خ اردیبهشت۹۹

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : کرمانشاه / كنگاور
پادگان محل خدمت : پاسگاه قره گوزلو
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

استوار دوم وظیفه هستم در کنگاور کرمانشاه خدمت میکنم . به خاطر منطقه محروم بودن ۲ ماه کسری خدمت دارد. خواهان انتقال به آذربایجان شرقی تبریز را دارم.