برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ارمین کیادلیری

نام : ارمین کیادلیری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : امام‌ حسین علیه السلام کرج دو
استان درخواستی : مازندران / چالوس
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : چهار ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :