برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ارمین مهدیزاده

نام : ارمین مهدیزاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی یگان های ویژه تیپ یک
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

جام خوبه پایه بازیش کمه پاسداری بیستو چهار بیستو چهار برای بچه تهران عالیه