برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ارمان

نام : ارمان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
استان محل خدمت : قزوین / قزوين
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / مهاباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :