برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ارش کیمیایی

نام : ارش کیمیایی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
استان محل خدمت : مرکزی / شازند
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

معاف از رزم