برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ارش کشاورز

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
استان محل خدمت : تهران / قرچك
پادگان محل خدمت : یگان امداد قرچک
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

بدلیل مشکلات خانوادگی