برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احمد همتی

نام : احمد همتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
استان محل خدمت : /
پادگان محل خدمت : خرم آباد
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شش ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :