برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احمد محمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : یگان ویژه
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398,9,18
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

پدر و مادرم را من نگه میدارم خیلی دور وظعیت مالی خوب نیست