برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احمدرضا

نام : احمدرضا
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
استان محل خدمت : کهکیلویه و بویراحمد / ياسوج
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :