برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احمدرضا غلامیان

نام : احمدرضا غلامیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : گذرنامه
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سلام اینجانب سرباز صفر با مدرک دیپلم در شهر زاهدان در نیروی انتظامی خدمت میکنم و خواهان جابه جایی با سرباز در مشهدهستم.