برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احمدرضا مظفری

نام : احمدرضا مظفری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / ايرانشهر
پادگان محل خدمت : بمپور
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :