برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احسان

نام : احسان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
استان محل خدمت : زنجان / زنجان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / پيرانشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ٩٨
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : استوار دوم

توضیحات :