برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احسان پورامیری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : پدافندهوایی بندرعباس
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سه ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

اینجانب بدلیل اینکه تنهاسرپرست خانواده هستم وبه دلیل بیمار بودن پدرومادرم مایل به جابجایی هستم.