برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احسان موذن

نام : احسان موذن
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
استان محل خدمت : زنجان / ماهنشان
پادگان محل خدمت : کلانتری
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

اس بده خاسی