برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احسان عباسی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
استان محل خدمت : اصفهان / شهرضا
پادگان محل خدمت : توپخانه ۲۲ شهید محمد ضیاعی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :