برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احسان طراح

نام : احسان طراح
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : نیروی هوای
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بعداز اموزش
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

سلام لیسانس وظیفه هستم تازه بعداز اموزش از تهران پادگان خضرای امدم بوشهر پادگان نیروی هوایی ارتش