برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اتابک مرادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
استان محل خدمت : زنجان / زنجان
پادگان محل خدمت : تیپ زرهی 216
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 4 ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :