برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابولفضل امینی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : یگان ویژه
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹/۹/۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :