برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابولفصل واحدی

نام : ابولفصل واحدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
استان محل خدمت : تهران / ري
پادگان محل خدمت : هواناجا
استان درخواستی : مازندران / نور
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

اینجانب ابولفضل واحدی ساکن استان مازندران هستم و محل خدمتم در استان تهران شهر ری است،از سربازان هم رده خواستارم که جهت جابه جایی با بنده تماس بگیرند شماره شماره منزل میباشد و همیشه در دسترس است