برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابوذر کشی نیا

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : کلانتری ۱۵۴ چیتگر
استان درخواستی : گیلان / تالش
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :