برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابوذر نوروزی

نام : ابوذر نوروزی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
استان محل خدمت : تهران / رباط كريم
پادگان محل خدمت : 02 شهید انشائی
استان درخواستی : خراسان رضوی / خواف
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 12 ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :