برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابوالفضل

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کردستان / سنندج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

علاقه دارم ب مرزبانی یا نزدیک مرز هر سربازی باشه جابجا میکنم