برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابوالفضل کیهان پناه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
استان محل خدمت : اصفهان / نايين
پادگان محل خدمت : انارک
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :