برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابوالفضل پورشیخعلی

نام : ابوالفضل پورشیخعلی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : ستاد انتظامی شهرستان سیریک
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :