برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابوالفضل صادقی نسب

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
استان محل خدمت : اصفهان / ورزنه
پادگان محل خدمت : یگان تکاوری
استان درخواستی : بزد / يزد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :