برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابوالفضل زراعتکار

نام : ابوالفضل زراعتکار
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : سازمان حفاظت اطلاعات
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سه ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

من سرباز حفاظت اطلاعات هستم ت خونه سازمانی ها خدمت میکنم یگان مهندسی