برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابوالفضل دخیل عباسی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : فجر شیراز
استان درخواستی : بزد / يزد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۰
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :