برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابوالحسن ستوده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
استان محل خدمت : کهکیلویه و بویراحمد / گچساران
پادگان محل خدمت : کلانتری ۱۲شهری
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :