برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابراهیم هدایتی

نام : ابراهیم هدایتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : تهران
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :