برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابراهیم ناظری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : منطقه یکم نداجا
استان درخواستی : کرمان / سيرجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۳ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی دریایی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

میخواهم جا ب جا شوم چون ساکن شهرستان حاجی اباد هرمزگان هستم و سیرجان برام نزدیک تره و داری دو فرزند و سرپرست مادرم هستم تشکر