برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابراهیم قاسمی نژاد

نام : ابراهیم قاسمی نژاد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
استان محل خدمت : اصفهان /
پادگان محل خدمت : پدافند هوایی
استان درخواستی : کرمان /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۶ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :