برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آریوبرزن محمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : گردان 151 مکانیزه هجومی ( پادگان حمید )
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 4 ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

جابجایی در لشکر 81 یا پادگان یا تیپ های داخل شهر کرمانشاه