برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آریا یوسفی

نام : آریا یوسفی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : پایگاه دریایی بوشهر
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۶ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی دریایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :