برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آرمین سلیمان زاده

نام : آرمین سلیمان زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : تیپ 281 زرهی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/12/1
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :