برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آرمین رنجبری

نام : آرمین رنجبری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
استان محل خدمت : کردستان / سنندج
پادگان محل خدمت : کلانتری ۱۴
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

بخاطر مشکلات خانوادگی درخواست جابجایی دارم