برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آرمان دلارام

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : پاسگاه دره نخی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :