برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آرش حسین زاده

نام : آرش حسین زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / سلماس
پادگان محل خدمت : تیپ ۲۶۴ شهید سرتیپ علی عبدی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۱/۱۲
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

در صورت جابجایی به صورت ویژه جبران خواهد شد.