برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آرش اسکندری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : سازمان جهاد خودکفای
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دیپلم
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

از تهران به اصفهان