برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آرش آزموده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / خاش
پادگان محل خدمت : تیپ ۲۸۸ زرهی
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : -
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :