برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

درخواست های ویژه اخیر

فوری
جابجایی سرباز به : خوزستان

درخواست جابجایی

 • از : ایلام
 • به : خوزستان
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : چهارمحال بختیاری

درخواست جابجایی

 • از : فارس
 • به : چهارمحال بختیاری
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خوزستان

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : خوزستان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گلستان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : گلستان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان رضوی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : خراسان رضوی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : چهارمحال بختیاری

درخواست جابجایی

 • از : فارس
 • به : چهارمحال بختیاری
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : قم
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان رضوی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : خراسان رضوی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : هرمزگان

درخواست جابجایی

 • از : خراسان جنوبی
 • به : هرمزگان
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : گلستان
 • به : تهران
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گیلان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : گیلان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان رضوی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : خراسان رضوی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کهکیلویه و بویراحمد

درخواست جابجایی

 • از : فارس
 • به : کهکیلویه و بویراحمد
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : زنجان

درخواست جابجایی

 • از : همدان
 • به : زنجان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : زنجان

درخواست جابجایی

 • از : همدان
 • به : زنجان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خوزستان

درخواست جابجایی

 • از : لرستان
 • به : خوزستان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان غربی

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : آذربایجان غربی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : تهران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اردبیل

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : اردبیل
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کرمان

درخواست جابجایی

 • از : هرمزگان
 • به : کرمان
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : اصفهان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خوزستان

درخواست جابجایی

 • از : همدان
 • به : خوزستان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان غربی

درخواست جابجایی

 • از : زنجان
 • به : آذربایجان غربی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : مرکزی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : تهران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان غربی
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : البرز

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : البرز
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان رضوی

درخواست جابجایی

 • از : سیستان و بلوچستان
 • به : خراسان رضوی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علی قلاوند

 • از : خوزستان ، اهواز
 • به : خوزستان ، انديمشك
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۰۹:۵۳
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیر

 • از : البرز ، طالقان
 • به : زنجان ، زنجان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ - ۱۶:۴۹
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

عباس نیک نظر

 • از : همدان ، تويسركان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ - ۱۵:۵۸
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : هرمزگان ، بستك
 • به : هرمزگان ، بندرعباس
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ - ۱۵:۵۳
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

گ۲ امیر م

 • از : البرز ، هشتگرد
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان :
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۶:۰۰
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

گ۲ امیر م

 • از : البرز ، طالقان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۵:۵۶
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیرحسین نصرت‌ابادی

 • از : کرمان ، كرمان
 • به : کرمان ، سيرجان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۲:۱۶
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

عطاپاشابیگی

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۰۱:۴۱
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : ایلام ، ايلام
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۴:۳۷
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : ایلام ، ايلام
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۴:۳۵
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : ایلام ، ايلام
 • به : لرستان ، بروجرد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۴:۲۹
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حسین امدادی

 • از : تهران ، تهران
 • به : آذربایجان شرقی ، مرند
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۱:۵۶
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : خراسان جنوبی ، بيرجند
 • به : کرمان ، كرمان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۱:۱۴
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

احمدرضا برزگر

 • از : بوشهر ، بوشهر
 • به : بوشهر ، بوشهر
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۱۷:۱۶
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حسین قربانی

 • از : تهران ، تهران
 • به : اردبیل ، خلخال
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۱۶:۱۹
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

احمد دارابی

 • از : تهران ، تهران
 • به : مازندران ، ساري
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۰۹:۵۳
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

کیارش محمدی دورکی

 • از : فارس ، سپيدان
 • به : چهارمحال بختیاری ، شهركرد
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۰۱:۵۷
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، تهران
 • به : گیلان ، رشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۲۱:۱۴
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمدرضا

 • از : چهارمحال بختیاری ، شهركرد
 • به : بوشهر ، بوشهر
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۱۹:۳۴
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

ماهان . حیدری

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : البرز ، كرج
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۱۷:۴۴
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

ماهان . حیدری

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : البرز ، كرج
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۱۷:۴۴
مشاهده